top of page

PRAVIDLA PRO ZASÍLÁNÍ NOVINEK ZE SVĚTA PRO GAUDIA

Děkujeme Vám za přihlášení se k odběru našeho newsletteru, díky němuž budete mít přehled nejen o novinkách a plánech PRO Gaudia, ale zároveň se dozvíte více o naší činnosti a akcích.

Přihlášením k odběru newsletteru udělujete spolku PRO Gaudia, z.ú., IČ: 26641135, se sídlem:Jeseniova 1164/47, Žižkov (Praha 3), 130 00 Praha (dále také jen “správce osobních údajů”) souhlas s tím, aby dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) zpracovával tyto Vaše údaje: jméno a příjmení, e-mailová adresa.

Zákonným důvodem pro zasílání newsletteru je Váš výslovný souhlas s touto činností udělený zaškrtnutím příslušného pole při vyplnění našeho elektronického formuláře rozesílaného třeba i v návaznosti na naši předchozí vzájemnou spolupráci. Účelem zpracování osobních údajů je zasílání newsletteru s novinkami ze světa PRO Gaudia, s pozvánkami na akce, s informacemi o naší činnosti a s nabídkami týkajícími se našich služeb v oblasti vzdělávání zaměstnanců či smluvních partnerů.

Souhlas je svobodný, dobrovolný a odvolatelný. Souhlas je udělován do doby jeho odvolání. Svůj souhlas se zasíláním newsletteru můžete kdykoliv odvolat – stačí jen:

  • prokliknout se políčkem “odhlásit” v aktuálním newsletteru na formulář k odhlášení nebo

  • zaslat e-mail s odvoláním souhlasu na e-mailovou adresu: info@progaudia.cz.

Zpracování Vašich osobních údajů poskytovaných v rámci toho souhlasu je prováděno ze strany PRO Gaudia a dále našimi dodavateli, kterými jsou (s výhradou dalších poskytovatelů pro zasílání e-mailů z EU i mimo ni): Ecomail – nástroj pro e-mail marketing/rozesílání newsletteru.

Při zpracování osobních údajů tímto způsobem máte právo:

  • se na nás kdykoliv obrátit se žádostí o informaci, jaké osobní údaje o Vás zpracováváme,

  • na přístup a opravu osobních údajů, které zpracováváme,

  • požadovat omezení zpracování,

  • na přenositelnost údajů k jinému správci,

  • vznést námitku proti zpracování,

  • souhlas se zpracováním kdykoliv odvolat.

Pokud máte pochybnosti o tom, zda Vaše osobní údaje zpracováváme v souladu se zákonem, můžete nás požádat o vysvětlení nebo o nápravu závadného stavu, zejména můžete požadovat blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů, případně kompletní výmaz těchto údajů. Dozorovým orgánem je v tomto případě Úřad na ochranu osobních údajů.

Ve všech záležitostech týkajících se zasílání newsletteru nás můžete kontaktovat na e-mailové adrese: info@progaudia.cz.

Vaše PRO Gaudia

bottom of page