CENÍK SLUŽEB PRO GAUDIA

Psychoterapie a krizová intervence u lůžka

ZDARMA

Masáže

ZDARMA

Psychoterapie 1. až 10. setkání

100 Kč / 60 minut

Psychoterapie nad 10 setkání

300 Kč / 60 minut

Masáže

300 Kč / 60 minut

1. až 10. setkání

100 Kč / 60 minut

Nad 10 setkání

300 Kč / 60 minut

Všechny ceny jsou dotované z darů a příspěvků, které dostáváme. Běžná cena psychoterapeutických služeb je 800 Kč / 60 minut.

Týmová supervize – 2 supervizoři

2.000 Kč / 60 minut

Individuální supervize – 1 supervizor

1.000 Kč / 60 minut