top of page
Radmila Zábojová

Radmila Zábojová

Bc.

psychoterapuetka

Věnuje se vlastní výtvarné tvorbě, kreslí, maluje a zajímá ji propojení uměleckého vyjadřování se sebezkušenostním a sebepoznávacím procesem.
Vystudovala sociální pedagogiku a nyní si doplňuje vzdělání v Aplikované psychoterapii na Teologické fakultě UPOL. Má výcvik v Otevřeném dialogu, semináře v arteterapeutických postupech. Pracovala s dospělými s autismem, založila ateliér Kvark na podporu expresivního vyjadřování dospělých v následné péči. Je lektorkou vzdělávání dospělých.

Vzdělání

2022 – Úvod do sebevražedného chování u dětí a mládeže (8 hod)
2021 – zahájen Mgr. program na Teologické fakultě Univerzitě Palackého v Olomouci, obor Aplikovaná psychoterapie a inovace v sociální práci.
2021 – účast na přednášce Mgr. Grygarové, Jak působí výtvarná díla na lidský mozek, (2h)
2020 – HOP, seminář projektu Destigmatizace, (10 hod.)
2018 – 2019 – Open dialog – základní trénink se zaměřením na rodinu a sociální síť (128 hod.), akreditováno MPSV
2017 – získání profesní kvalifikace Lektor dalšího vzdělávání
2016 - Reforma psychiatrické péče a role zdravotní sestry (5 h)
2016 - seminář Kresba stromu a snového stromu, PhDr. L. Běťák
2016 - účast na konferenci Space for Art Therapies, Praha
2016 - účast na České transpersonální konferenci, Praha, (19h)
2015 - Způsoby jednání a komunikace s osobami s PAS, s Marií Merino z Autismo Burgos (30h)
2015 - Totální komunikace: Jak porozumět neverbálně komunikujícím lidem
2015- Rozvoj komunikace u osob s PAS s využitím komunikačních strategií
2015- Motivace jako prostředek efektivního zapojení do pracovních činností u osob s poruchou autistického spektra
2015 - IMS Brno, sociální pedagogika, získání Bc.
2015 kurz Krizové intervence u obtížně zvladatelných klientů
2014 kurz Zvládání specifických problémů v chování u osob s poruchou autistického spektra
2014 kurz Alternativní a augmentativní komunikace (46h)
2013 kurz Prevence syndromu vyhoření I a II.
2010 - Arteterapeutický seminář Základní řada, vedený ak. mal. Kamilou Ženatou, v rozsahu 48 hod., sebezkušenostní práce ve výtvarném ateliéru (Aktivní imaginace jako metoda zkoumání struktury nevědomí a jeho obrazů).
2010 – ukončen Arteterapeutický kurz při Institutu vzdělávání v arteterapii a artefiletice,(garantem doc. Paedr. Jan Slavík, CSc), celkem 252 hodin. Akreditováno MŠMT.
2009-2011 semináře Praktické životní filosofie Principy života, 500 hod.

objednání: info@progaudia.cz

605 221 426

bottom of page